Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Display #
Title
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022 ΥΔΚ - Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ με 8μηνη Σύμβαση
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη ΓΔΑΠΚ - 1 θέση για Κίμωλο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - 1 θέση για Κίμωλο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ - Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1-2020-2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση εργολάβου 3 μηνών
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ-ΣΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Προσκληση ενδιαφεροντος για λυματοφόρο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ...
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 10Κ/2018 προσλήψεις στους δήμους με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Προκήρυξη 8Κ/2018 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την θέση του Μουσείου Κιμώλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση Αφεντακείου Κληροδοτήματος - Πρόσληψη επιστάτη - συντηρητή
Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την θέση του Μουσείου Κιμώλου (7μηνη σύμβαση)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΕΡΓΑΤ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού στα Πράσσα Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1 2017 ΑΣΕΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΕΡΓΑΤ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016
Ανακοίνωση Πλήρωσης θέσης ειδικού Συμβούλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΨΑΘΗΣ 2014
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Ψάθης Κιμώλου
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΛΗΜΑ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΣΠΑ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙΑ
Σύμβαση Κατασκευή αγωγών Ξαπλοβούνι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
Πρακτικό Διαγωνισμού - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΞΑΠΛΟΒΟΥΝΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ