Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Display #
Title
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 50 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 44 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 38 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 37 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 36 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 35 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 34 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 31 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2021