Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Display #
Title
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 έτους 2022 Απόφαση 4 του Δ.Σ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 έτους 2022 του Δ.Σ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 έτους 2022 του Δ.Σ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 57 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 56 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 50 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 49 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 44 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 38 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 37 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 36 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 35 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 34 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 31 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 / 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 / 2021